Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 12

No.
267 GKN

Een revisieverzoek dat op grond van art. 31 GKO is ingediend bij een kerkenraad, dat op 1 mei 2004 nog niet is afgehandeld, kan door de indiener worden ingetrokken en voor 15 mei 2004 als bezwaar worden ingebracht bij het regionale college voor bezwaren en geschillen.
Het regionale college behandelt deze zaak met toepassing van het bepaalde in overgangsbepaling 263.