Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
203 NHK GKN ELK

De scriba SoW is per 1 mei 2004 scriba van de generale synode als bedoeld in ord. 4-27-2 en blijft als zodanig functioneren voor de duur van zijn benoeming. Hij kan eenmaal worden herbenoemd.