Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
202 NHK GKN ELK

De generale synode kan voor een bepaalde periode het moderamen van de generale synode uitbreiden met twee leden die uit haar midden worden gekozen.
De bedoelde periode eindigt uiterlijk op 1 mei 2014.1


1 Wijziging overgangsbepaling 202 (2009 ➝ 2014), besluit generale synode d.d. 24 april 2009, ingegaan 1 mei 2009.