Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
201a

De algemene classicale vergaderingen beëindigen hun werkzaamheden op 1 januari 2013 en treffen tijdig voor die datum een regeling betreffende de overdracht per 1 januari 2013 van hun werkzaamheden.1


1 Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 201a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.