Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
201 GKN

Wijkgemeenten waaraan op 1 mei 2004 geen predikant voor gewone werkzaamheden verbonden is, worden bijgestaan door een door de algemene kerkenraad aan te wijzen of aangewezen predikant als consulent, totdat door of vanwege het breed moderamen van de classicale vergadering een andere regeling is getroffen.