Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
198 NHK

De brede ministeries dragen met ingang van 1 mei 2004
- hun werkzaamheden met betrekking tot de waarneming van het dienstwerk over aan de classicale vergadering van de classis, waartoe de ring van gemeenten behoort en
- hun overige werkzaamheden aan de daarvoor in aanmerking komende werkgemeenschap(pen) van predikanten als bedoeld in ord. 4-18.