Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
197 GKN

Een kerkenraad die een ouderling die tevens kerkrentmeester is dient af te vaardigen naar de classicale vergadering, is bevoegd tot uiterlijk 1 januari 2006 in diens plaats een ouderling die geen kerkrentmeester is af te vaardigen.