Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
196a

Een classicale vergadering en haar breed moderamen worden met ingang van 1 januari 2013 samengesteld naar de gewijzigde tekst van ord. 4-14 en 4-16.1


1 Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 196a, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.