Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
193 NHK GKN

De classis als bedoeld in overgangsbepaling 192 waarvan het gebied geheel of grotendeels samenvalt met het gebied van de gereformeerde classis als bedoeld in art. 49 en art. 100 GKO is rechtsopvolger van deze gereformeerde classis.