Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
192 NHK GKN

Waar de classicale vergaderingen NHK en GKN voor 1 mei 2004 een brede interkerkelijke samenwerking (federatie) zijn aangegaan alsmede wanneer beide classicale vergaderingen daartoe gezamenlijk een verzoek indienen bij de kleine synode, worden de gemeenten in dat ressort ingedeeld in één classis, naar de (nieuwe) indeling op grond van ord. 2-20-1.