Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
191 ELK

Tot 1 mei 2014 kan het in ord. 4-13 bedoelde besluit, wanneer het een evangelisch-lutherse gemeente betreft, slechts plaatsvinden met instemmend advies van de evangelisch-lutherse synode.