Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
190 NHK

Waar de generale synode voor 1 mei 2004 een gemeente tot gemeente in herstel heeft verklaard als bedoeld in ord. 2-30 HKO, blijven na die datum de voor die gemeente getroffen maatregelen van kracht voor het tijdvak dat in het betreffende besluit van de generale synode is genoemd.