Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
189 NHK

Waar voor 1 mei 2004 gemeenten zijn samengebracht in een regionaal verband overeenkomstig het bepaalde in ord. 2-34 HKO, blijft de in ord. 2-34-3 en 4 HKO bedoelde gemeenschappelijke regeling van kracht en wordt het regionaal verband geacht te zijn ingesteld krachtens het bepaalde in ord. 4-11 door de in haar samenwerkende kerkenraden die haar in het leven hebben geroepen.