Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
187 NHK

Waar voor 1 mei 2004 een buurtgemeente is gevormd overeenkomstig het bepaalde in ord. 2-16 HKO, blijft deze buurtgemeente bestaan totdat de algemene kerkenraad de daarop betrekking hebbende bepalingen van de plaatselijke regeling intrekt.