Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
186 GKN

De kleine kerkenraad blijft bevoegd in de zaken die hem op 30 april 2004 krachtens ubp. 40 GKO door de kerkenraad waren toevertrouwd, totdat de plaatselijke regeling is aangepast overeenkomstig het in ord. 4-10-7 bepaalde, uiterlijk op 1 januari 2005.