Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
185 ELK

De ‘brandpunten’ in de evangelisch-lutherse gemeente Amsterdam functioneren als werkgroepen als bedoeld in ord. 4-10 totdat de kerkenraad deze regeling intrekt.