Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
183 GKN

Een ambtsdrager die voor 1 mei 2004 verkozen is voor de algemene kerkenraad, wordt geacht voor de verdere duur van diens ambtsperiode aangewezen te zijn door de wijkkerkenraad waartoe deze behoort.
Indien betrokkene niet volgens het rooster afgevaardigd kan worden, is deze boventallig lid van de algemene kerkenraad voor de duur van de ambtstermijn.