Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
182 GKN ELK

Wanneer op 1 mei 2004 de samenstelling van het moderamen van de kerkenraad niet in overeenstemming is met ord. 4-8-2 dient de samenstelling te zijn aangepast bij de eerstvolgende verkiezing, doch uiterlijk per 1 mei 2005.