Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
181 NHK GKN ELK

Bestaande plaatselijke regelingen dienen zo spoedig mogelijk te worden aangepast aan de bepalingen van de kerkorde. Tot de datum waarop de aangepaste plaatselijke regelingen zijn vastgesteld, blijven de bestaande regelingen van kracht, doch uiterlijk tot 1 januari 2005.