Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
180 NHK GKN ELK

Kerkenraden die (al dan niet op grond van verkregen vrijstelling) op 1 mei 2004 nog geen beleidsplan hebben vastgesteld, dragen er zorg voor dat deze vaststelling voor 1 januari 2007 plaatsvindt.