Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
179 ELK

De maatregelen die voor 1 mei 2004 door de synodale commissie op grond van ordening B art. 106 LKO getroffen zijn, blijven van kracht gedurende de bepaalde periode.