Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 4

No.
177 ELK

Indien de samenstelling van de kerkenraad van een evangelisch-lutherse gemeente, anders dan door vacatures, niet voldoet aan de bepaling van ord. 4-6-3 dient deze samenstelling bij de eerstvolgende verkiezingen doch uiterlijk op 1 mei 2005 te zijn aangepast.