Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 3

No.
159 GKN

Een toetsing door of vanwege de kleine synode als bedoeld in ord. 3-23-1 is niet vereist wanneer de deputaten ex art. 11 en 12 GKO voor 1 mei 2004 verklaard hebben van oordeel te zijn dat de predikant de eer en de naam van een dienaar des Woords kan behouden.