Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 3

No.
158 ELK

Predikanten die het ambt van kerkelijk hoogleraar hebben aanvaard resp. predikanten met een andere opdracht op wie een andere dan de kerkelijke rechtspositieregeling van toepassing is als bedoeld in ordening B art. 38 sub b resp. sub c LKO, zijn predikanten met een bijzondere opdracht als bedoeld in ord. 3-23.