Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 3

No.
151 GKN

Ambtelijke vergaderingen, waaraan een predikant met bijzondere opdracht of een predikant in algemene dienst is verbonden en die nog geen begeleidingscommissie als bedoeld in ord. 3-22-5 en ord. 3-23-7 hebben ingesteld, stellen deze commissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 1 oktober 2004 in.