Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 3

No.
150 NHK

Het orgaan van bijstand als bedoeld in ord. 13-3-3 HKO dat ten behoeve van de werkzaamheden van de predikant voor buitengewone werkzaamheden is ingesteld, draagt met ingang van 1 mei 2004 zijn werkzaamheden over aan de betrokken classicale vergadering, resp. de algemene classicale vergadering, resp. de generale synode, die ervoor zorg draagt dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 oktober 2004 een commissie als bedoeld in ord. 3-22-5 resp. ord. 3-23-7 wordt ingesteld.