Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 3

No.
138 GKN

Een predikant die op grond van art. 18 GKO ontheven is van de ambtsuitoefening, is op 1 mei 2004 niet langer verbonden aan de ambtelijke vergadering waaraan deze tot dan toe verbonden is en is voor de duur van de ontheffing beroepbaar predikant als bedoeld in ord. 3-20-4.