Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 3

No.
137 NHK

Een predikant die voor 1 mei 2004 volgens de bepalingen van ord. 13-30 HKO van het ambt is ontheven, is met ingang van die datum beroepbaar predikant voor de duur dat betrokkene geacht wordt het consent als bedoeld in ord. 3-17-2 HKO te hebben verkregen.