Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 3

No.
112 ELK

Een predikant met een bijzondere opdracht die gedurende een tevoren bepaalde tijd in een of meer gemeenten het ambtswerk geheel of gedeeltelijk verricht als bedoeld in ordening B art. 38 sub a LKO, is — voorzover betrokkene als lid ingeschreven is in een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland — predikant voor gewone werkzaamheden als bedoeld in ord. 3-16 t/m 18.