Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 3

No.
102 NHK GKN ELK

De dienaren des Woords en predikanten als bedoeld in
- art. IV HKO,
- art. 5 t/m 19 GKO en
- ordening B art. 18 t/m 41 LKO
zijn met ingang van 1 mei 2004 predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in art. V-3 van de kerkorde en ord. 3-9.