Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 19.

Het colloquium

Lid
5

De bevoegdheid om als proponent te staan naar het ambt van predikant kan telkens voor een periode van vier jaar door de kleine synode worden verlengd.