Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 19.

Het colloquium

Lid
3

Is het oordeel van de delegatie gunstig, dan wordt betrokkene voor vier jaar bevoegd verklaard als proponent te staan naar het ambt van predikant en wordt aan de betrokkene daartoe een testimonium uitgereikt.