Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

VI. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 17.

Het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant

Lid
1

De toelating tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland wordt — na een colloquium — verleend door het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant.