Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Andere wegen tot het ambt van predikant

Artikel 16.

Singuliere gaven

Lid
3

Blijkt uit het onderzoek dat de in deze bepaling bedoelde gaven aanwezig zijn, dan stelt de raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs vast of een bijzonder kerkelijk examen nodig is en zo ja, welke de vereisten zijn voor dit bijzonder kerkelijk examen, dat door betrokkene moet worden afgelegd bij of aan een van de in artikel 2 bedoelde universiteiten of seminaria.