Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 13.

No.
276

Het breed mode. amen der generale synode is bevoegd hem, die krachtens het bepaalde in overgangsbepalingen no. 221-223 de bevoegdheden als van een catecheet heeft ontvangen, of tot catecheet benoembaar is verklaard, op grond van bijzondere begaafdheid, kennis of praktische ervaring, de eerste maal voor een tijdvak van niet langer dan vijf jaren en daarna voor onbepaalde tijd, benoembaar te verklaren tot hulpprediker als bedoeld in art. 37 van ordinantie 13.