Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 13.

No.
275

Zij, die per 30 April 1951 werkzaam zijn naar het bepaalde in art. 11 van het reglement op het godsdienstonderwijs, behouden, tenzij overgangsbepaling no. 276 op hen wordt toegepast, zolang zij in die gemeente werkzaam zijn, de in dat artikel genoemde bevoegdheden.