Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 13.

No.
269

Zij, die op 30 April 1951 in het bezit zijn van de emeritaatsrechten of van de rechten als van een emeritus, behouden deze rechten ook na die datum, behoudens het inzake het vervallen van deze rechten bepaalde in ordinantie 13-28-2 en 13-29-5.