Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 13.

No.
267

De behandeling van een aanvrage om emeritaat, die op 30 April 1951 nog niet is afgedaan, wordt door het daarvoor in de kerkorde aangewezen orgaan naar de bepalingen der kerkorde ten einde gebracht.