Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 13.

No.
261

De ter zake per 30 April 1951 bestaande dispensaties gelden ook voor de jaren 1951 en 1952.