Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 13.

No.
259

Geschillen tussen ringen en brede ministeries over het archief of de afrekening van de vacaturegelden, die niet door onderling overleg kunnen worden opgeheven, worden ter eindbeslissing voorgelegd aan de provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen.