Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 13.

No.
258

De op 1 Mei 1951 nieuw gevormde brede ministeries kunnen reeds vóór die datum bijeen komen
a. ter regeling van de voorziening in de vacaturebeurten in het tweede kwartaal 1951;
b. ter regeling — in overleg met de bestaande ringvergaderingen — van de zaken genoemd in overgangsbepaling no. 257.