Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 13.

No.
257

De op 30 April 1951 bestaande ringen treffen een regeling met betrekking tot de afwikkeling van zaken voortvloeiende uit de op hen betrekking hebbende wijzigingen in de kerkelijke indeling en geven daarbij in het bijzonder ook acht
a. op de overgang of de bewaring van het archief;
b. op de afrekening met de leden van de ring van de vacaturegelden tot 1 Mei 1951.