Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 11.

No.
238

De regeling tot het treffen van een nevenvoorziening, als bedoeld in overgangsbepaling no. 235, bevat tevens een regeling inzake tijd en plaats van de betrokken kerkdiensten en het gebruik van de benodigde kerkelijke gebouwen voor de catechese en voor het pastorale en gemeentelijke leven.