Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 11.

No.
236

Wordt naar het bepaalde in overgangsbepaling no. 235 een pastorale nevenvoorziening getroffen met gebruikmaking van hulpkrachten als bedoeld in hoofdstuk VIII van ordinantie 13, dan treft het breed moderamen der provinciale kerkvergadering in overleg met de kerkeraad voor elk geval afzonderlijk een regeling voor de plaats en de arbeid dezer hulpkrachten in de gemeente en hun verhouding tot de ambtelijke vergaderingen.