Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 10.

No.
231

De kerkeraden dragen zorg, dat zij, die van elders zijn overgekomen, doch geen attestatie hebben ingediend, zoveel mogelijk alsnog een attestatie of bewijs van lidmaatschap aan de kerkeraad hunner vroegere woonplaats vragen, en dat zij — met het oog op de in ordinantie 3-3-2 genoemde datum van 1 September — het betrokken stuk uiterlijk op 1 Juli 1951 bij de kerkeraad hunner woonplaats indienen.