Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 9.

No.
224

Degene, die na 1 Januari 1945 en vóór 1 Mei 1951 met goed gevolg het examen heeft afgelegd, bedoeld in art. 13 van het reglement op het godsdienstonderwijs, is gedurende de jaren 1951-1955 nog benoembaar tot catecheet.