Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 9.

No.
222

Zij, die op 30 April 1951 minder dan één jaar, naar het bepaalde in overgangsbepaling no. 221 als godsdienstonderwijzer, werkzaam waren, kunnen op hun verzoek in de bediening van catecheet worden gesteld onder goedkeuring van het breed moderamen der provinciale kerkvergadering.