Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 9.

No.
218

De bepaling, inzake het verstrekken van de gegevens bij verhuizing van de catechisant, behoeft eerst met ingang van 1 Januari 1952 te worden nageleefd.