Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 5.

No.
185

De kerkeraden zijn bevoegd hen, die op 30 April 1951 krachtens een kerkeraadsopdracht werkzaam waren ten behoeve van het godsdienstonderwijs op de scholen bij de raad voor de zaken van Kerk en school, voor te dragen voor toekenning — op grond van gebleken geschiktheid en verkregen ervaring — van testimonium I of II.