Bijzondere overgangsbepalingen.

 

Ordinantie 3.

No.
145

De vóór 30 April 1951 naar de bepalingen van het reglement op de predikantsplaatsen verleende autorisaties blijven na die datum nog gedurende zes maanden van kracht.